Praktiska detaljer vid inflyttning

För att göra det så bekvämt som möjligt för Er i samband med inflyttningen meddelar vi till elverket att Ni flyttat in. På så sätt får Ni elräkningen direkt hem.
Flyttningsanmälan görs på närmaste postkontor eller per telefon 0295 535 536. Flyttningsanmälan kan även göras på nätet (postens webbtjänst). Denna anmälan uppdateras både i Postens register och i befolkningsdatasystemet som magistraten upprätthåller. För att försäkra Er om att få Er post till rätt adress så gör anmälan senast en vecka innan ni flyttar (enligt lagen skall magistraten ha anmälan senast inom en vecka från flyttningen).

Ni kommer att få bankgiron för hyresbetalningarna på posten inom några dagar. Hyrorna betalas alltid i förskott, vanligtvis den 3:e eller 5:e dagen i månaden.
I samband med underteckandet av hyresavtalet får Ni nycklarna till lägenheten.

Vi tillämpar ett system med en månads garantihyra som alltid finns innestående hos oss. Då ni flyttar bort så återbetalas garantin enligt vissa villkor (se "att komma ihåg vid utflyttning") Bankgiro för garantin får Ni då hyresavtalet undertecknas. Garantin betalas innan inflyttningen påbörjas!

Välkommen till Pedersöre!