Specifika fakta gällande Din bostad

Ventilationen
Spisfläktens fettavskiljningsfilter (metallgaller) skall tvättas regelbundet eller fyra gånger per år. Är bostaden inte försedd med spiskåpa skall ventilen (ventiltallriken och öppningen i väggen) rengöras i stället. Igentäppta filter gör att ventilationen
fungerar dåligt samt att risken för brand ökar betydligt.
För att säkerställa luftbytet och för att minimera risken för fuktskador skall ventilationen i radhuslägenheter vara igång dygnet runt. Ventilationen i höghus är tidsstyrd enligt förutbestämt schema.

Uppvärmning av lägenheten
Radiatorerna är försedda med termostater som bryter värmetillförseln vid inställt värde. För att få ett trivsamt inneklimat bör termostaten vara inställd på så sätt att man inte behöver öppna fönstret för att vädra ut överskottsvärme!
Kontrollera rumstemperaturen då och då med termometer - en trivsam innetemperatur ligger mellan 19-21°.

Vattenförbrukningen
Eftersom vi uppbär en förskottsavgift baserad på den verkliga kostnaden för vatten (kall- och varmvatten) per person och månad tror vi att det ligger i allas intresse att förbruka så lite vatten som möjligt.
Vissa bostäder har egen mätning av vattenförbrukningarna och då betalar hyresgästen
alltid den verkliga kostnaden för vattnet.

Brandvarnare
Enligt räddningslagen skall varje lägenhet vara för sedd med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för anskaffning och underhåll av brandvarnare (inklusive funktionskoll och batteribyten).

Motorvärmaruttag
Då motorvärmaruttagen utgör en synnerligen stor fara för småbarn vill vi göra Er medvetna om att motorvärmarsladdar inte får bli hängande från uttaget. Locket till motorvärmaruttaget bör hållas stängt. Användning av kupevärmare är inte möjligt.

Spisen
För att spisen och ugnen ska fungera på bästa vis kräver den regelbundet underhåll. Spisplattorna ska putsas grundligt regelbundet och ugnen bör rengöras med rengöringsmedel ett par gånger om året.

Lägenhetens övriga apparatur
Ifall Ni märker att t.ex. kylskåpet går hela tiden är vi tacksamma om Ni omedelbart anmäler detta åt husets gårdskarl/fastighetsskötare.

Öppnande av dörrar utom arbetstid
För öppnande av dörr utom arbetstid debiteras 20€ (arbetstid: 7:30-16:00). Ring dejournumret! (Se kontaktuppgifter)
Avgiften betalas direkt till fastighetsskötaren i samband med öppnandet.