Pedersöre bostäder bygger i Edsevö

Pedersöre bostäder bygger som bäst två nya radhus i Edsevö
med 9 st hyreslägenheter och biltak.
Granholmslidens radhus är inflyttningsklar sommaren 2021.