top of page
  • Skribentens bildPedersöre Bostäder

Vi bygger nytt radhus i Överesse

Uppdaterat: 1 sep. 2021

Fab Pedersöre bostäder Koy påbörjar i oktober byggandet av ett radhus invid Nådjärvvägen i Överesse. Med bygget vill vi möta efterfrågan och kunna tillgodose boendebehoven för Esseborna med moderna och energieffektiva bostäder.

Radhuset har en total byggnadsyta på 513𝑚2 och omfattar tio lägenheter i två huskroppar samt två biltak. Lägenheterna byggs som åtta stycken 2 rum och kök på 48𝑚2 och två stycken 1 rum, kokvrå och alkov på 34𝑚2 . Varje lägenhet får inglasad terrass på 13–17,6𝑚2 . Alla lägenheterna har tillhörande biltak och förråd. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara 01.09.2022.

Bygget är nu ute på entreprenadförfrågan. Byggstart beräknas ske 14.10.2021 och slutdatum 31.8.2022. Handlingar fås av tekniska disponenten Peter Wikström.


Förfrågningar kan riktas till respektive planerare eller till Peter Wikström 044 7557694418 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page