top of page

Inflyttning

Har du blivit beviljad en lägenhet?

Här hittar du praktiska detaljer att tänka på vid inflyttning till våra lägenheter.

BOSTADSANSÖKAN

Sök bland våra lediga hyresbostäder och gör en bostadsansökan på en eller flera lägenheter: Länk till våra bostäder

Bostadsansökan kan också göras direkt via följande länk: Länk till bostadsansökan

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

- Kopia av löneutbetalning från arbetsgivare för alla förvärvsarbetande som flyttar in eller:

- Skatteintyg för alla över 18-åringar som flyttar in

- Intyg över pensionsbelopp (brutto €/mån)

- Övriga bilagor (t.ex. FPA intyg)

Ifall du inte kan bifoga bilagorna till din elektroniska ansökan så kan du också skicka dem per post till:

Pedersöre bostäder

Bostadsansökan

PB 1

68910 Bennäs

Du kan också lämna dem i postlådan som finns vid huvudingången till kommungården.

Ifall du kommer att posta eller lämna in bilagor fysiskt så ska du meddela detta i din ansökan.

bottom of page