top of page

Kom ihåg att tömma

ditt förråd!

Förrådet bör tömmas på all egendom när du ska flytta. Sen ska även golvet där sopas.

ATT KOMMA IHÅG VID UTFLYTTNING

Vi önskar att du lämnar lägenheten, förrådet, terrassen/balkongen och biltaket i sådant skick att nästa gäst inte behöver anmärka på städningen. Slutstäda således alla utrymmen till sådant skick som du själv skulle vilja ha dem i!

UPPSÄGNINGSTID & FLYTTNINGSDAG

Då du säger upp hyresavtalet gäller en hel kalendermånads uppsägningstid, räknat från den sista dagen den månad som vi får ditt meddelande om uppsägning.

Du skall betala hyran fram till bortflyttningsdatumet!

Ifall du har betalat för mycket hyra returneras överskottet. Garantihyran ska inte användas till att betala sista hyran!

Vi kommer överens om datum för utflyttningen och då samma dag upphör även hyresavtalet. Lägenheten ska då i sin helhet överlämnas tömd och städad till vårt förfogande.

Ifall lägenheten inte blir tillgänglig vid det datum som vi kommit överens om kan vi kräva ersättning för att nästa hyresgäst inte kan flytta in.

FLYTTGRANSKNING

I samband med att du flyttar ut görs en flyttgranskning av lägenheten. Granskningens syfte är att kontrollera att lägenheten är i samma skick som vid inflyttning och säkerställa att lägenheten är städad enligt instruktioner, över detta förs protokoll.

Är städningen inte utförd enligt instruktion ber vi att du korrigerar detta. Framkommer onormalt slitage eller skador informerar vi dig om vilka åtgärder som behöver vidtas samt om eventuellt avdrag från garantihyran.

Ifall vi blir tvungna att transportera bort överblivna möbler och dylikt debiteras även kostanden för detta. Garantihyran används i första hand för att ersätta dylikt.

NYCKLAR

Vid utflyttning skall samtliga nycklar lämnas tillbaka till fastighetssekreteraren eller till tekniska disponenten. Efter detta är du fri från ansvar gällande nycklarna.

Den som inte återlämnar sina nycklar inom utsatt tid, debiteras en avgift motsvarande verkliga kostnader för byte av lås och nycklar.

EL, INTERNET OCH KABEL-TV

Vi meddelar elverket datumet för din utflyttning. Elleverans- och hyresavtalets begynnelse- och avslutningsdag är alltid identiska. 

Kom ihåg att avsluta din internettjänst samt eventuella betalkanaler på din IPTV-box vid utflyttning. 

ADRESSÄNDRING

Kom ihåg att göra en adressändring när du flyttar från oss!

Din och din familjs flyttanmälan skall göras via postens hemsida: Flyttning och adressändring

Denna anmälan uppdaterar uppgifterna i både Postens register och i befolknings datasystemet som magistraten upprätthåller. För att försäkra dej om att få din och din familjs post till rätt adress ska anmälan göras senast en vecka innan du flyttar (enligt lag skall magistraten ha anmälan senast inom en vecka från flyttningen).

bottom of page