top of page

Hyresbostäder

Kommunen har totalt ca. 200 hyresbostäder - allt från enrummare till större familjebostäder.

 

PEDERSÖRE BOSTÄDER 

Fastighetsbolaget Pedersöre bostäder administrerar och sköter om Pedersöre kommuns hyresbostäder. Kommunen har totalt ca. 200 hyres-

bostäder - allt från enrummare till större familjebostäder.

 

BAKGRUND

I slutet av 1990-talet togs ett beslut att förenhetliga förvaltningen av hyreslägenheter i Pedersöre.

Läget hade konstaterats vara väldigt brokigt såväl ur förvaltningssynpunkt men också ur skötsel/underhållssynpunkt. Målsättningen var att åstadkomma en effektiv och proffsig förvaltning som skulle jobba långsiktigt ekonomiskt hållbart. Lägenheterna skulle förvaltas av en enda styrelse, med gemensamma personalresurser. Pedersöre Bostäder föddes.

 

NULÄGET

Pedersöre bostäder har sedan växt genom fastighetsköp, fusioner och nybyggnation. Vi är den största förmedlaren av hyreslägenheter i Pedersöre och erbjuder lägenheter i alla byar.

Förutom egna lägenheter förvaltar bolaget även lägenheter i BAb Vallbo, BAb Tegelbruksvägen samt Pedersöre kommuns egna lägenheter.

 

FRAMTIDEN

Pedersöre kommun har uppsatt klara mål framöver: kommunen erbjuder högklassig basservice, skapar möjlighet till befolkningstillväxt, stöder ett näringsliv i tillväxt samt medverkar till att skapa livskraftiga boendemiljöer. 

Pedersöre bostäders målsättning är att på alla sätt stöda denna strategi samt medverka till att målen uppnås.

bottom of page