top of page

Pedersöre Vatten

Pedersöre Vattens uppgift är att producera vattentjänster till invånarna, näringslivet och övriga aktörer inom Pedersöre kommun

KONCERNBOLAGEN

Koncernbolagen utgör en del av Pedersöre kommunkoncern.

Genom en samordnad verksamhet inom olika områden eftersträvar vi kostnadseffektivitet och en god totalekonomi.

Pvattenlill.png
Pvärmelill.png
bottom of page