top of page
Stylist ljust vardagsrum

Överblivna möbler

Garantihyran används bl.a. till för att ersätta kostnader för transport av överblivna möbler.

GARANTIHYRA

Innan inflyttning betalar du en garanti vars storlek är en månadshyra. Denna säkerhet finns innestående under hela den tid du bor hos oss. Då hyresavtalet upphör så återbetalas garantin enligt våra villkor.

Garantin fungerar som säkerhet för hyresvärden för att täcka alla eventuella kostnader som uppstår efter att hyresavtalet upphört och som orsakats av hyresgästen så som skador, onormal slitage, borttappade nycklar, städning etc.

bankgiro för garantin får du tillsammans med vårt bostadserbjudande dock senast i samband med att hyresavtalet undertecknas.

Garantin betalas alltid innan inflyttningen kan påbörjas!

bottom of page