top of page

Störande ljud

Störande ljud är förbjudet mellan kl.22:00-6:00

ORDNINGSREGLER

Du har grannar som bor bredvid och kanske även över och under dig. Detta ställer speciella krav på dig och hur du bor. Grundregeln är att du skall ta hänsyn till dina grannar. Minns att denna skyldighet även gäller för dina gäster och ifall du har sällskapsdjur! 

GEMENSAMMA UTRYMMEN

 • Se till att dörrarna hålls låsta.

 • Undvik störande ljud och onödig vistelse.

 • Minns att tvättstugan och torkrummet även är till för dina grannar. Anvisning om användningen av utrymmena samt en bruksanvisning för maskiner finns uppsatta på väggen.

 • Städa undan efter dig så att utrymmena hålls snygga även i fortsättningen.

 • Förvara din saker i ditt förråd.

 • För att gräsklippning och snöskottning skall fungera bör du plocka bort leksaker och uteredskap efter användning.

LÄGENHETEN

 • Visa hänsyn, undvik störande ljud mellan kl. 22-06.

 • Sköt din lägenhet med omsorg.

 • Anmäl omedelbart eventuella läckage eller fel du upptäckt.

 • Alla ändrings- och reparationsarbeten ombesörjs av oss.

 • Håll snyggt på din terrass/balkong, biltak/parkering och i förrådet.

AVFALLSHANTERING

 • Följ sorteringsanvisningarna. Mera information om sortering hittas på Ekorosks hemsida: Sortering av avfall

 • Sätt alltid rätt avfall i rätt kärl i husets avfallskärl.

 • Allt som inte är hushållsavfall (möbler, elektronik, julgranar etc) skall föras direkt till återvinningsstationen.

PARKERING

 • Kontakta vår fastighetssekreterare för att reda ut vilka alternativ som finns tillgängliga. Kontaktuppgifter hittar du här.

 • Parkera under biltaket eller på parkeringsplatsen. Parkering framför/i närheten av ingångar är förbjudet. Fastighetsskötseln och räddningsverket måste kunna utföra sina uppdrag!

 • Undvik att låta bilen gå på tomgång i onödan.

 • Ifall du använder kupévärmare skall du alltid ha ett programmerat kopplingsur. OBS! Kupévärmare får inte användas vid våra motorvärmarstolpar.

RÖKNING

 • Tobaksrökning är inte tillåten inne i lägenheten eller i gemensamma utrymmen.

 • Den som bryter mot rökförbudet debiteras verkliga saneringskostnader för de skador som rökningen givit upphov till.

 • Fimpar får inte kastas på gräsmattan.

VÄDRING, DAMNING & MATTPISKNING

 • Lägenheten får inte vädras in mot trapphuset. Damning och piskning utförs nere på marken vid piskställningarna.

BROTT MOT ORDNINGSREGLERNA

Ifall du bryter mot ordningsreglerna blir du ansvarsskyldig och det kan leda till att vi säger upp ditt hyresavtal.

SÄLLSKAPSDJUR

 • Hålls alltid kopplade vid vistelse utanför lägenheten.

 • Får inte rastas i närheten av ingångar.

 • Ifall de lämnas ensamma i lägenheten måste du se till att de inte för oväsen.

 • Du ersätter alla skador och eventuell nedsmutsning som sällskapsdjuren förorsakar.

bottom of page