top of page
kvinna i köket

Garantihyra

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer för retur av garantihyra.

RETURNERING AV GARANTIHYRA

Efter att du har flyttat ut och flyttgranskningen är gjord återbetalas garantihyran. Förutsättningarna är att det inte finns någon hyresskuld och att inga skador eller brister framkommer vid flyttgranskningen.

bottom of page