top of page

Parkering

De flesta av våra lägenheter har en egen parkeringsplats. Vissa har även biltak.

BRA ATT VETA

Välkommen att bo i Pedersöre! Här har vi samlat nyttig information gällande just din lägenhet.

GEMENSAMT ANSVAR

Vi strävar till att hålla en så låg hyresnivå som möjligt. Detta uppnår vi genom en långsiktig och målinriktad fastighetsskötsel där ekonomin är i fokus. Vi vill ge dig några tips hur du kan hjälpa oss:

 • Håll en lagom rumstemperatur i lägenheten. En trivsam innetemperatur ligger mellan 19-21°C.

 • Kontrollera alltid att du inte lämnat fönster eller dörrar öppna när du lämnar lägenheten.

 • Tänk på din vattenförbrukning och kontrollera att inga läckage förekommer genom att t.ex. ta en titt under diskbänken nu som då för att se att allt är som det ska.

 • Kontrollera att inte kranar eller wc-stolen läcker.

 • Se så att alla lampor är släckta både i din lägenhet och i de allmänna utrymmena då de inte används.

 • Ställ in rätt temperatur i kylskåpet och frysen. För kylskåp rekommenderas +5°C och för frys -18°C.

 • För att spisen och ugnen ska fungera klanderfritt krävs regelbundet underhåll. Spisplattorna putsas rena med jämna mellanrum och ugnen ska grovrengöras några gånger per år.

Ifall du märker att någonting är trasigt i lägenheten eller i de allmänna utrymmena ska du genast kontakta oss. Mera om felanmälan kan du läsa här.

VATTENAVGIFT

Alla våra lägenheter har tillgång till högklassigt hushållsvatten framställt från grundvatten. Vattenavgiften består av en kostnad för råvatten, en uppvärmningskostnad för varmvatten samt en avgift för att hantera avloppsvattnet.

Vi debiterar vattenavgift som endera:

a) Mäts med lägenhetsvisa vattenmätare. Du betalar ett förskott per person och månad som jämnas upp via mätaravläsning per kvartal. Du betalar således alltid för din verkliga vattenanvändning. Detta gäller lägenheter som har fjärrvärme, bergsvärme eller oljevärme, där uppvärmningen ingår i hyran.

b) Mäts med lägenhetsvisa kallvattenmätare. Du betalar en förskottsavgift per person och månad som jämnas upp via mätaravläsning per kvartal. Du betalar således alltid för din verkliga vattenanvändning. Detta gäller för lägenheter med direktverkande eluppvärmning, där uppvärmningen inte ingår i hyran.

c) Är baserad på antalet personer som bor i lägenheten. Du betalar en vattenavgift per person och månad. Ifall det framkommer att antalet personer som bor i lägenheten avviker från de uppgifter som anmälts kommer vi att tilläggsdebitera för detta.

Kontakta vår fastighetssekreterare om du är osäker på vad som gäller just din lägenhet!

VAR NOGA MED VAD DU SPOLAR NER I AVLOPPET

Toaletten ska inte användas som en soptunna.  Spola enbart ner det du själv producerar. Problemavfall och sopor hör inte hemma i avloppet. Information om avlopp kan du ladda ner här (1,7MB): Badrummet är inte tänkt för avfall

UTEOMRÅDEN

Uteområdena är till för alla och skall hållas rena och snygga. De som bor i radhus och har en egen uteplats skall själva hålla den i skick. Egna lekredskap skall städas undan efter användning. Inglasningar får inte användas som skräpförråd.

Tobaksfimpar får inte kastas på gårdsplanen utan ska läggas i avsedda behållare.

FÖRRÅD

Varje lägenhet har tillgång till ett eget låsbart förråd, antingen i källaren, under biltaket eller bredvid ingången. Håll förrådet snyggt och förvara inga brännbara vätskor, ämnen som avger lukt osv.

I höghus finns dessutom gemensamma förråd som är till för cyklar, barnvagnar, sportredskap och dylikt.

TRAPPHUS

Trapphusen är ingen mötes- eller lekplats. Man ska röra sig så tyst som möjligt i trapphusen och undvika att smälla i dörrar och prata högljutt. Ingenting förutom barnvagnar får förvaras i trapphusen.

BASTU

Fastighetens hyresgäster har rätt att använda den gemensamma bastun (om sådan finns) enligt reservering på bastulistan. Kom ihåg att hålla bastun och övriga gemensamma utrymmen städade och snygga efter användning.

AVFALLSHANTERING

 • Följ sorteringsanvisningarna. Mera information om sortering hittas på Ekorosks hemsida: Sortering av avfall

 • Sätt alltid rätt avfall i rätt kärl i husets avfallskärl.

 • Allt som inte är hushållsavfall (möbler, elektronik, julgranar etc) skall föras direkt till återvinningsstationen.

PARKERING

 • Kontakta vår fastighetssekreterare för att reda ut vilka alternativ som finns tillgängliga. Kontaktuppgifter hittar du här.

 • Parkera under biltaket eller på parkeringsplatsen. Parkering framför/i närheten av ingångar är förbjudet. Fastighetsskötseln och räddningsverket måste kunna utföra sina uppdrag!

 • Undvik att låta bilen gå på tomgång i onödan.

 • Ifall du använder kupévärmare skall du alltid ha ett programmerat kopplingsur. OBS! Vid en del av våra fastigheter är det inte möjligt att ha både motorvärmare och kupévärmare påkopplade samtidigt!

bottom of page