top of page

Adressändring

Kom ihåg att meddela Posten om din adressändring. Detta bör göras senast en vecka innan du flyttat.

PRAKTISKA DETALJER VID INFLYTTNING

För att göra det så enkelt som möjligt, så har vi här listat upp några praktiska detaljer att tänka på vid inflyttning till en av våra lägenheter:

HYRESAVTAL

När vi har fått en bostadsansökan gör vi alltid en granskning av kreditvärdigheten.

Om allt är i sin ordning gör vi upp ett hyresavtal med de villkor som gäller för den lägenhet som söks.


Det är viktigt att vi får info om alla som flyttar in i lägenheten och ifall antalet ändras så bör detta genast meddelas oss.

ADRESSÄNDRING

Din och din familjs flyttanmälan skall göras via postens hemsida:

Flyttning och adressändring

Denna anmälan uppdaterar uppgifterna i både Postens register och i befolknings datasystemet som magistraten upprätthåller. För att försäkra dej om att få din och din familjs post till rätt adress ska anmälan göras senast en vecka innan du flyttar (enligt lag skall magistraten ha anmälan senast inom en vecka från flyttningen).

GARANTIHYRA

Innan inflyttning betalar du en garanti vars storlek är en månadshyra. Denna säkerhet finns innestående under hela den tid du bor hos oss. Då hyresavtalet upphör så återbetalas garantin enligt våra villkor.

Garantin fungerar som säkerhet för hyresvärden för att täcka alla eventuella kostnader som uppstår efter att hyresavtalet upphört och som orsakats av hyresgästen så som skador, onormal slitage, borttappade nycklar, städning etc.

Bankgiro för garantin får du tillsammans med vårt bostadserbjudande dock senast i samband med att hyresavtalet undertecknas.

Garantin betalas alltid innan inflyttningen kan påbörjas!

BETALNING AV HYRA

Då hyresavtalet undertecknas ger vi dej samtidigt bankgiro för att kunna betala den första hyran. Därefter kommer du att få bankgiron för tre månader i taget hemskickade per post. Hyran betalas alltid i förskott, förfallodagen är vanligtvis den 5:e dagen i månaden.

EL, INTERNET OCH KABEL-TV

Vi meddelar elverket datumet för din inflyttning. Elleverans- och hyresavtalets begynnelse- och avslutningsdag är alltid identiska. Elverket skickar sedan elavtal och löpande el-fakturor direkt åt dig.

De flesta av våra lägenheter har fiberanslutning via Pedersöre Öppna fibernät (PÖF) och är färdigt utrustade med både fiber- samt IPTV-box. Både internet- och IPTV-tjänst skall du sedan beställa via Pedersöre Öppna Fiber och JNT, som i son tur fakturerar dig skilt för dessa tjänster.

Våra övriga fastigheter är utrustade med kabel-TV anslutning. Årsavgiften för kabel-TV ingår i hyran. För betalkanaler krävs programkort, ta gärna kontakt med JNT för mer info. Internettjänsten beställs också direkt av t.ex. JNT.

NYCKLAR

I samband med undertecknandet av hyresavtalet eller senast när du flyttar in kan du kvittera ut nycklar till lägenheten. Den skriftliga kvitteringen är bevis på att du tagit emot nycklarna.

Ifall du tappar bort en nyckel byter vi alltid lås i dörren och du står för kostnaden. Kostnaden består av låsbyten i 2-3 dörrar (lägenhetsdörr, balkong och förråd) samt för nya nycklar. Gör inga egna nyckelmärkningar typ "Sursikbacken lägenhet 44", detta är ju en direkt adress för en oärlig person som hittar en borttappad nyckel!

HEMFÖRSÄKRING

Vi kräver att du skall ha en gällande hemförsäkring med ansvarsdel när du bor hos oss. Varför?

 

Jo, därför att din hemförsäkring ersätter dig ifall en olycka sker.

  • Vår försäkring ersätter inte eventuella skador på ditt lösöre (möbler, tv, cykel etc.) vid en vattenskada eller brand i din lägenhet eller i huset.

 

Jo, därför att ansvarsdelen ersätter dig om 

  • Du t.ex. söndrar ett fönster eller åstadkommer en spricka i tvättstället. Det är du som betalar reparationen även om det skulle ha skett av misstag.

  • Ifall du förorsakar skador åt andra. Om det blir t.ex. översvämning i duschen eller att din tvättmaskin eller din diskmaskin läcker och vatten rinner ut och vidare in i golv eller till lägenheter som finns under dig är du ansvarig och ersättningsskyldig.

Vårt krav på att skall ha en hemförsäkring är således bara för ditt eget bästa!

DISKMASKINER / TVÄTTMASKINER

Egen diskmaskin/tvättmaskin är i de flesta fall tillåtet men då merparten av våra vattenskador orsakas av hyresgästernas egna installerade maskiner bör du uppmärksamma följande:


• maskinen skall vara fungerande med alla säkerhetsfunktioner i skick
• inkoppling/urkoppling skall utföras av fackman (auktoriserat branschföretag)
• skyddsbassäng (kaukalo) skall alltid monteras under maskinen
• avstängningskranarna stängs alltid efter avslutad tvätt
• maskinerna bör vid tvätt inte lämnas utan uppsikt
• anslutningarna skall kollas regelbundet för att upptäcka ev läckage
• vid bortkoppling av maskinen skall både vattenanslutningen och avloppsanslutningen proppas

Upptäcks läckage ring genast vår dejour!

bottom of page