top of page
  • Skribentens bildPedersöre Bostäder

Rivningen av Essebo och Esset startar

Uppdaterat: 20 mars


Under mars månad påbörjar Häggvik transport Ab rivningen av fastigheterna Essebo och Esset.


Före rivningen inhägnas området med ett 2 meter högt staket på ett sådant sätt att tillgång till andra fastigheter kan ske under arbetets gång.


Obehörig vistelse bakom inhägnad är förbjuden.


Efter att fastigheterna är rivna fylls schaktgropen upp och beläggs med matjord som därefter sås in med gräs.


Arbetet förväntas vara avslutat veckan 19.
83 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

ความคิดเห็น


bottom of page