top of page
eld sprinkler

112

Allmänt nödnummer: 112

RÄDDNINGSPLAN

Klargör på förhand vilka hemmets evakueringsvägar är: alla fönster med evakueringsstegar, balkongen osv. Det är viktigt att alla känner till vilka vägar man kan ta sig ut ur lägenheten vid eldsvåda.

SÄKERHET

Som hyresgäst i en lägenhet är du själv skyldig att införskaffa och installera brandvarnare. Har du en lägenhet på över 60 m2 ska det finnas minst två brandvarnare. Montera den mitt i rummet på minst 50cm från vägg. Byt batterier och testa dem regelbundet.

I vissa lägenheter finns brandvarnare färdigt uppsatta, glöm inte att kolla deras funktion! En del lägenheter har fasta brandvarnare som drivs med nätspänning. Deras funktion kollas av fastighetsskötarna.

RÄDDNINGSVÄGAR

Parkera alltid på angivna parkeringsplatser. Parkering framför eller i närheten av ingångar är förbjudet. Fastighetsskötseln och räddningsverket måste kunna utföra sina uppdrag!​​

ALLMÄNNA NÖDNUMRET: 112

Ring 112 i brådskande nödsituationer:

  • Då du vet eller befarar att fara föreligger för liv, hälsa, egendom eller miljön.

  • Då du vill meddela polisen om ett pågående brott eller

  • Du i brådskande ordning behöver hjälp av den prehospitala akutsjukvården, brandkåren eller socialjouren till platsen.

112​ SUOMI-APPEN

Du får hjälp snabbare om du känner till din position och din adress- och koordinatuppgifter, i synnerhet vad gäller platser där du tillbringar din fritid. Ta reda på dem i förväg - du får kartkoordinater till exempel via appen 112 Suomi, som du kan ladda ner avgiftsfritt från appbutikerna. När du ringer nödnumret via 112 Suomi-appen överförs positionsinformationen automatiskt till larmcentralen. Du kan läsa mer om appen på deras hemsida: 112 Suomi

bottom of page